Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava

Bradlan založili 30. mája 1930 trnavskí robotníci vtedajšej Vozovky. Stanovy a názov spevokolu prijali členovia o rok neskôr.

Spevokol Bradlan pôsobí od založenia nepretržite a do dnešného dňa sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií spevákov, ktorí nacvičovali a vystupovali pod vedením 18 dirigentov. Speváci spomínajú na také osobnosti dirigentov, akými boli: M.Jaura, J.Lauko, A.Cíger, D.Bulla, V.Brós, I.Luknár, J.Potočár, B.Juhanáková, S.Mironov , S.Gálik, I.Konečný, G.Kalapoš, D.Bill, V.Hovancová, H.Borbélyová, D.Benciová, M.Pavlík a iní.

Speváci si s vďačnosťou spomínajú aj na výrazné osobnosti, ktorým udelili titul doživotný a čestný člen. K nim patrí najmä M.Schneider-Trnavský, F. Kuchár, B. Čajkovič, J. Badiar, sochár a medailér V. Schiffer, arcibiskup J. Sokol, akad. maliar E.Paulovič.

Bradlan zorganizoval stovky vystúpení a koncertov na domácich i zahraničných pódiách. Vystúpilv Litve, Bulharsku,Čechách, Juhoslávii, Litve, Maďarsku, Nemecku, Poľsku,Rakúsku, Taliansku, Fínsku a Francúzsku.

Získal mnoho ocenení a diplomov, ku ktorým patrí napr.: Rad práce, hlavná cena poľského rozhlasu TRIGLAW, vence a medaily na medzinárodných súťažiach, ale tiež zápis do kroniky mesta Trnavy a Cena mesta TRNAVA v r. 2000,Cena Trnavského samosprávneho krajav roku 2007.