Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava
slovak deutsch english

Bradlan Trnava

Bradlan založili 30. mája 1930 trnavskí robotníci vtedajšej Vozovky. Stanovy a názov spevokolu prijali členovia o rok neskôr.

Spevokol Bradlan pôsobí od založenia nepretržite a do dnešného dňa sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií spevákov, ktorí nacvičovali a vystupovali pod vedením 18 dirigentov. Speváci spomínajú na také osobnosti dirigentov, akými boli: M. Jaura, J. Lauko, A. Cíger, D. Bulla, V.Brós, I. Luknár, J. Potočár, B. Juhanáková, S. Mironov , S. Gálik, I. Konečný, G. Kalapoš,B. Bill V. Hovancová , D. Benciová, M. Pavlík, A.Rapant iní.

Speváci si s vďačnosťou spomínajú aj na výrazné osobnosti, ktorým udelili titul doživotný a čestný člen. K nim patrí najmä M.Schneider-Trnavský, F. Kuchár, B. Čajkovič, J. Badiar, sochár a medailér V. Schiffer, arcibiskup J. Sokol, akad. maliar E.Paulovič.

Bradlan zorganizoval stovky vystúpení a koncertov na domácich i zahraničných pódiách. Vystúpilv Litve, Bulharsku,Čechách, Juhoslávii, Litve, Maďarsku, Nemecku, Poľsku,Rakúsku, Taliansku, Fínsku a Francúzsku.

Získal mnoho ocenení a diplomov, ku ktorým patrí napr.: Rad práce, hlavná cena poľského rozhlasu TRIGLAW, vence a medaily na medzinárodných súťažiach, ale tiež zápis do kroniky mesta Trnavy a Cena mesta TRNAVA v r. 2000,Cena Trnavského samosprávneho krajav roku 2007.

ROBOTNÍCKY SPEVOKOL BRADLAN TRNAVA

copyright © 2010-2020 | sponsored by PJ Consulting | www.bradlantt.sk